Deger_logo
Täispuhutav hernehirmutis
BirdAlert
BirdAlert

Nutikas linnupeleti

Koll
Deger

Täispuhutav linnupeleti

Lindude peletamisest

Linnud ja loomad võivad põldudel, istandustes, aedades kuid ka laohoonetes, tööstustes ja isegi autoparklates palju kahju tekitada. Looduskaitseseaduse §60 kohaselt on vara kaitseks looma eest lubatud kasutada kõiki kaitseabinõusid, mis ei põhjusta looma vigastamist või hukkumist ning mis on inimesele ohutud. Samuti sätestab sama paragrahv, et kui vara valdaja ei ole rakendanud kaitseabinõusid vara kaitseks looma eeldatava ründe eest, ei ole tal õigust looma surmata, saada luba looma surmamiseks või saada looma tekitatud kahju eest hüvitist.

Riik hüvitab läbi Keskkonnaameti osaliselt rändel olevate sookurgede, luikede, hanede ja laglede tekitatud kahju külvile, valminud viljale ning karja- ja heinamaadele ning ka kahjustuste ennetamise abinõude rakendamiseks tehtud kulutused (§61). Lindude tekitatud kahju hüvitatakse ühe viljalõikushooaja kohta ühele isikule kuni 3200€ (ei hüvitata, kui ennetusabinõusid pole rakendatud või on looma vigastatud/loom surmatud), kahjustuse ennetamiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutused hüvitatakse 50 protsendi ulatuses, kusjuures ühele isikule makstav summa ei või ületada 3200 eurot ühe majandusaasta kohta.

Täispuhutav linnupeleti

Türgi ettevõtte Değer tootmistegevus sai alguse juba 1974. aastal. 1995. aastal laiendati senist rasketehnika komponentidest koosnevat tootevalikut lindude ning loomade peletamiseks mõeldud paukkahuritega ning 2018. aastal lisati valikusse ka täispuhutav hernehirmutis.


Hernehirmutis tekitab ühteaegu nii liikumist, valju heli kui ka valgusvoogu, et hirmutada minema linnud ja ka loomad. Elektroonilise taimeri abil on võimalik seadme rakendumiseks määrata erinevat ajavahemikku. 12V aku abil töötavat hernehirmutist saab edukalt kasutada nii põllul, aiamaal kui istandustes, et peletada saaki ning taimi rikkuvaid linde ja loomi. Samuti on täispuhutav hernehirmutis abiks kala- ja linnukasvandustes, kus see aitab peletada röövlinde. Hernehirmutis on tõhus ja mugav seade ka lindude-loomade põhjustatud kahjude vältimiseks tehastes, ladudes, töökodades, poodides jne. Hernehirmutist saab tööle rakendada erinevaid funktsioone kaasates:


 * Ainult täispuhumine. 

 * Täispuhumine koos heliga. 

 * Täispuhumine koos valgusega. 

 * Täispuhumine koos heli ja valgusega. 

Seadme mõõdud on 43 x 33 x 37 cm, täispuhutud hirmutisega on kogukõrgus umbes 165 cm. Kaal ilma akuta on 6 kg.


Hernehirmutisele kehtib 1-aastane garantii


 NB! Aku ei kuulu komplekti. Seade töötab 12V akult. Soovitatav on kasutada minimaalselt 15 Ah kuivakut.

Märkus: toodud hinnad kinnitati viimati 2021. aasta kevadel!


Täispuhutav hernehirmutis
Täispuhutav hernehirmutis täis

Peletab nii linde kui loomi

Peletamiseks saab kasutada liikumisefekti, heliefekti ja valgusefekti kombinatsiooni

Võimalik määrata aktiveerumise intervall

Töötab 12V (auto)akult, mis ei kuulu toote komplekti

Mõõtmed: 43 x 33 x 37 cm, täispuhutult on kõrgus u 165 cm

Kaal: 6 kg (ilma akuta; aku on vajalik ka seadme stabiliseerimiseks)
Seadme hind (ilma akuta):

295 € (käibemaksuga 354 €)