WildDetect
Tõenäoliselt maailma parim linnupeleti
BirdAlert
BirdAlert

Nutikas linnupeleti

Koll
Deger

Täispuhutav linnupeleti

Lindude peletamisest

Linnud ja loomad võivad põldudel, istandustes, aedades kuid ka laohoonetes, tööstustes ja isegi autoparklates palju kahju tekitada. Looduskaitseseaduse §60 kohaselt on vara kaitseks looma eest lubatud kasutada kõiki kaitseabinõusid, mis ei põhjusta looma vigastamist või hukkumist ning mis on inimesele ohutud. Samuti sätestab sama paragrahv, et kui vara valdaja ei ole rakendanud kaitseabinõusid vara kaitseks looma eeldatava ründe eest, ei ole tal õigust looma surmata, saada luba looma surmamiseks või saada looma tekitatud kahju eest hüvitist.

Riik hüvitab läbi Keskkonnaameti osaliselt rändel olevate sookurgede, luikede, hanede ja laglede tekitatud kahju külvile, valminud viljale ning karja- ja heinamaadele ning ka kahjustuste ennetamise abinõude rakendamiseks tehtud kulutused (§61). Lindude tekitatud kahju hüvitatakse ühe viljalõikushooaja kohta ühele isikule kuni 3200€ (ei hüvitata, kui ennetusabinõusid pole rakendatud või on looma vigastatud/loom surmatud), kahjustuse ennetamiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutused hüvitatakse 50 protsendi ulatuses, kusjuures ühele isikule makstav summa ei või ületada 3200 eurot ühe majandusaasta kohta.

BirdAlert linnupeleti

BirdAlert on kõrgtehnoloogiline lahendus lindude peletamiseks, mis esitati 2017. aastal Innovation Award konkursil. BirdAlert on edasiarendus oma eelkäijast Animanist, mille turule tulek oli lindude kahjude ennetamise valdkonnas suur samm edasi. BirdAlert koondab endas kõiki eelkäija positiivseid omadusi, kuid kõiki seadme osi on edasi arendatud ning kasutusvõimalusi oluliselt laiendatud.


BirdAlert on nutikas lindude avastamise süsteem, mis tunneb ära mittesoovitavad linnuliigid juba enne maandumist ning rakendab nende peletamiseks sobivaid meetmeid. Seade kasutab tööks mikrofoni, mille abil "kuuleb" lindude hääli ning tuvastab nende liigi. Peletusmeetmed rakendatakse ainult juhul, kui lindude kohalolu on tuvastatud ning samuti on hirmutusmeetmete raknedumise intervalle võimalik seadistada. Nii tagab süsteem parima võimaliku tulemuse - võimalus, et linnud peletusmeetoditega ära harjuvad, on minimaalne. Tavapäraselt kulub lindudel paukude või valjuhäälditega harjumiseks 1-2 nädalat, mistõttu nende efekt kaob. Lisaks on seadmel 5 ühendust erinevate peletusmeetmete (paukkahur, täispuhutav hernehirmutis, lohe jne) lisamiseks.


Seade sobib kasutamiseks pea kõikjal - põldudel, puukoolides, puuvilja- ja marjaaedades, kasvandustes kui ka tööstuslikel aladel. BirdAlerti tööraadius on kuni 250 m ehk umbes 20 ha. Seade lülitab kõik peletusmeetodid välja, kui aktiveerimiseks vajalik signaal on saadud püsivalt pikema aja jooksul. Seade töötab 33 Ah aku toitel umbes nädala. Põllul autonoomseks laadimiseks on võimalik paigaldada päikesepaneel.


Algselt on seade mõeldud peletama hanesid, künnivareseid, kajakaid ja kuldnokki, kuid peletab ka teisi vareseid, hakke ja musträästaid.


BirdAlerti tegevust juhib tarkvara, mida ka pärast ostu sooritamist mobiilset andmesidet kasutades automaatselt uuendatakse. Peale seadme soovitud asukohta paigaldamist aktiveeritakse ja seadistatakse see veebirakenduse abil. Rakendus annab ülevaate aku laetuse tasemest, mitu korda ja millisest sugukonnast linnud on BirdAlert avastanud ning näitab kaardil ära ka seadme asukoha. Paigale asetatud ja sisselülitatud seade ühtegi manuaalset seadistust ei vaja - kõik on võimalik teha eemalt rakendust kasutades.


Baaskomplekt koosneb akut ning töötamiseks vajalikke seadmeid sisaldavast HPX-plastikust kastist, roostevabast terasest mikrofonist ja kõlaritest. Kogu süsteem on tolmukindel ja kannatab ka tugevat vihma. Seadmes on audiokogu erinevate liikide hädakisast. Valjuhääldeid on võimalik pikendusjuhtme abil ka seadmest eemale liigutada ning nendest tuleva heli valjust reguleerida kuni tugevusele 120 dB. BirdAlerti tööalgoritm välistab sama heli pideva kordamise ning esitab ära harjumise vältimiseks lisaks liigile vastavale hädakisale ka teiste liikide heidutushelisid. Soovimatute lindude peletamiseks saab seadmele lisada erinevaid väliseid hirmuteid. Uurimused on kinnitanud, et parimad ja kauem kestvad tulemused saavutatakse just erinevate hirmutusvahendite kasutamisel. 


Seadme mõõdud koos mikrofoniga on 30 x 25 x 60 cm ning kaal 15 kg. BirdAlert seadmele kehtib 2-aastane garantii.

  • Märkus: toodud hinnad kinnitati 2022. aasta kevadel!

BirdAlert

Tööraadius kuni 250 m/20 ha

Sobib hanede, erinevate vareste, hakkide, kajakate, kuldnokkade, musträästaste peletamiseks

Seadmes audiokogu erinevatest lindude hädakisadest

Ilmastikukindel korpus

Aku kestvus umbes nädal aega

Seadistused, juhtimine ning tegevuse jälgimine toimuvad läbi rakenduse

Mõõtmed: 30 x 25 x 60 cm

Kaal: 15 kg
Seadme hind (koos kõlarite ja mikrofoniga):

2650 € (käibemaksuga 3180 €)